Vladimír Bačišin: Ekonometrická analýza zmien v hospodárskej politike

03. 12. 2011, Vladimír Bačišin

Laureátmi tohtoročnej Nobelovej ceny za ekonómiu (presnejšie Ceny Švédskej ríšskej banky za ekonomické vedy na pamiatku Alfreda Nobela) sú dvaja americkí profesori. Thomas J. Sargent je z New York University a Christopher A. Sims z Princetonu. Vedcov odmenili za práce, ktoré urobili pred 30–40 rokmi. Praktické výsledky dosiahnuté vďaka ich výskumom sa objavili len relatívne nedávno.

Vedecky povedané, výskumy vedcov v oblasti ekonómie sa dajú opísať ako použitie štrukturálnej makroekonometrie pri analýze stálych zmien v hospodárskej politike (Sargent) a vplyvu dočasných zmien v hospodárskej politike na ekonomiku (Sims).  Ekonometria je aplikácia matematických a štatistických metód na riešenie ekonomických problémov. Obaja ekonómovia pracovali nezávisle od seba, ale ich práce sa vzájomne dopĺňajú. Sargent skúmal systémové vplyvy na ekonomiku, napríklad vplyvy štátu. Sims viac analyzoval efekty jednorazových otrasov a zásahov regulátorov.

Sargent skúmal kroky európskych vlád po druhej svetovej vojne, keď štáty uprednostňovali infláciu, ale súčasne udržiavali vysoké ukazovatele ekonomického rastu. Následne sa ich stratégia zmenila na úplne protichodnú. Súčasne Sargent pozoroval reakcie bánk, podnikov a jedincov, v oboch situáciách. Výsledkom toho bol model, ktorý opisoval správanie a očakávania subjektov ekonomiky, v závislosti od typu hospodárskej politiky, ale aj spätnú väzbu v tomto vzťahu.

Na základe týchto výskumov Sargent vytvoril teóriu, podľa ktorej konanie ľudí neovplyvňujú rozhodnutia vlády, ale ich očakávania. V dôsledku toho efekt tejto stratégie môže byť vôbec nie taký, aký očakávala vláda.

Sims skúmal vplyv takého faktora, ako sú zmeny úrokových mier centrálnou bankou. Dospel k veľmi zaujímavým výsledkom. Podľa jeho modelu sa efekt zvýšenia úrokov, ktorým je zníženie ekonomickej aktivity, prejavuje takmer ihneď. Naopak, na pozitívny prejav zníženia inflácie (úrovne cenovej hladiny), treba čakať niekoľko rokov. Pre zaujímavosť uvedieme, že metóda, ktorú používal Sims, má pomenovanie vektorová autoregresia.

Dnes výsledky analýz oboch amerických vedcov uznáva nielen odborná verejnosť, ale aj ľudia z praxe. V deväťdesiatych rokoch sa modely oboch ekonómov začali využívať v praxi. Snažia sa dať odpoveď na jednoduché otázky. Ako zmeny v hospodárskej politike ovplyvňujú ekonomiku? Aké silné a dlhé budú účinky vyvolané zmenami? Analytické metódy, ktoré rozpracovali americkí vedci, umožňujú vysvetliť vzťah medzi príčinou a dôsledkom a odhaliť úlohu očakávaní v ňom.

Úlohou ekonómov je hľadanie odpovedí na konkrétne otázky, napríklad o vplyve úrokových mier alebo výdavkoch štátu na tempo rastu ekonomiky. V týchto prípadoch ekonómovia nemôžu robiť také experimenty, ako ich kolegovia z oblasti prírodných vied. Preto sa spoliehajú na historické údaje. Laureáti tohtoročnej Nobelovej ceny za ekonómiu pomohli rozpracovať také metódy, ktoré umožňujú prekonať práve tento problém.

 

naspäť

K článku nebola pridaná žiadna fotogaléria.

K článku nie je pridané žiadne video.