Workshop Podnikateľské prostredie, korupcia, byrokracia II. Bratislava, 30. 10. 2013. Závery z diskusie.

04. 11. 2013, Viliam Vaškovič

Nedôvera v kľúčové inštitúcie demokracie, pocit všemocného klientelizmu a s ním spojenej korupcie, ako aj úpadok politickej kultúry v SR a ČR, dosiahli úroveň, ktorá deštrukčne pôsobí na fungovanie všetkých zložiek právneho štátu a začína ohrozovať samotné základy demokratickej spoločnosti.

V tejto situácii účastníci považujú za nevyhnutné, aby došlo k zmene postoja relevantných politických strán na fungovanie politického systému a uskutočnili sa zmeny vo volebnom systéme a financovaní politických strán, vedúce k posilneniu demokratických princípov a transparentnosti.

Politické strany by mali predstaviť podrobné programy boja proti korupcii a klientelizmu a vyvolať o týchto otázkach odbornú diskusiu.

Tretí sektor a podnikateľské štruktúry by mali aktívnejšie ponúkať svoje riešenia, posilniť koordináciu medzi sebou a zintenzívniť komunikáciu s politickými stranami.

Politický klientelizmus a s ním spojené rôzne formy korupcie v ČR a v SR deformujú trhové a celkové podnikateľské prostredie. Veľká korupcia si vyžaduje spojenie časti politických skupín a časti podnikateľských skupín, či už štátnych alebo súkromných, a tiež značnú mieru “tolerancie” zo strany tých zložiek štátu, ktoré dozerajú na dodržiavanie zákonnosti (vznik selektívneho právneho štátu).

Pre odhaľovanie korupčných sietí bude potrebné prijať sériu legislatívných noriem a odpolilitizovať inštitúcie činné v trestnom konaní. Téza, že stačí dostatočne vymáhať doterajšie zákony, je nepostačujúca.

Záujmy podnikateľov zastupujú viaceré združenia. To, že existuje viacero združení, je vcelku logické, pretože záujmy veľkých, stredných a malých podnikov sú čiastočne odlišné. Doterajšia snaha o zníženie daní a odvodov, minimálnej mzdy, ako aj o liberálnejšiu podobu zakonníka práce, nepriniesla dostatočné výsledky. Tiež snaha o zníženie administratívnej náročnosti podnikania nepriniesla žiadúci pokrok. Pravdepodobne koordinovanejší, odbornejší a efektívnejší postup by vytvoril silnejší tlak na politické štruktúry.

Nadácia Liberálna spoločnosť chce v budúcnosti participovať spolu s podnikateľskými združeniami na analýze legislatívnych noriem, ktoré umožňujú získavanie rôznych zvýhodnení jednej časti podnikateľov na úkor iných (rent seeking), majú diskriminačný a deformujúci vplyv na formovanie podnikateľského a politického prostredia, ako aj analyzovať riešenia boja proti korupcii v programoch jednotlivých politických strán v SR a v ČR.

Súbor na stiahnutie: Korupce a závažná hospodářská kriminalita v České republice

naspäť

K článku nebola pridaná žiadna fotogaléria.

K článku nie je pridané žiadne video.