Výročná Cena Nadácie Liberálna spoločnosť za šírenie liberálnych hodnôt

11. 07. 2009, libspol

V decembri 2008 Nadácia Liberálna spoločnosť po prvýkrát udelila Cenu za šírenie liberálnych hodnôt (za finančnej spoluúčasti spoločnosti SLAVIA CAPITAL).

novinarskacena2008Zámerom projektu je oceniť autorov, ktorí svojou publikačnou činnosťou významne prispeli k popularizácii, rozvoju a uplatňovaniu liberálneho myslenia v rôznych oblastiach spoločenského života, a tým aj k podpore liberálnych hodnôt v záujme demokracie, tolerancie, kultúry, humanity a občianskej spoločnosti.

Rozhodnutie prijíma správna rada nadácie v spolupráci s renomovanými publicistami. Cena Nadácie Liberálna spoločnosť za šírenie liberálnych hodnôt predstavuje popri diplome konkrétny finančný dar (v roku 2008 to bolo 20.000,- Sk). 

Prvým držiteľom Ceny za šírenie liberálnych hodnôt za rok 2008 sa stal publicista, redaktor a dramaturg Róbert Kotian.

naspäť

K článku nebola pridaná žiadna fotogaléria.

K článku nie je pridané žiadne video.