Výročná cena Nadácie Liberálna spoločnosť TALENT ROKA

12. 07. 2009, libspol

Od roku 2003 Nadácia Liberálna spoločnosť (v spolupráci so spoločnosťou MAYA a od roku 2009 aj so spoločnosťou OREO) udeľuje výročnú cenu TALENT ROKA, určenú talentovanej mladej hereckej osobnosti za mimoriadny umelecký výkon v danom roku. Jedným z kritérií (popri umeleckých) pre udelenie ceny TALENT ROKA je vek do 30 rokov. Rozhodnutie prijíma externá komisia nadácie, zostavená z umeleckých osobností, ktoré na základe dôkladného poznania divadelného prostredia a vlastnej odbornej kvalifikácie raz ročne navrhnú správnej rade kandidáta na držiteľa ceny. K myšlienke založiť tradíciu finančnej podpory mladých hereckých talentov doviedla členov správnej rady Nadácie Liberálna spoločnosť aktuálna situácia na Slovensku, najmä podfinancovanie hereckej profesie v minulom období.

talentrokaCena TALENT ROKA predstavuje popri diplome konkrétny finančný dar v hodnote 8.000,- EUR. Zámerom celého projektu je totiž nielen morálne ocenenie skutočného mladého talentu, ale najmä motivácia a pomoc mladým hercom, v neposlednom rade aj ambícia prispieť k podpore národnej kultúry ako súčasti spoločného európskeho kultúrneho bohatstva.

Laureátmi výročnej ceny TALENT ROKA sa doteraz stali Zuzana Fialová, Helena Krajčiová, Zuzana Kanócz, Petra Polnišová a Tomáš Maštalír. Šiestym oceneným a Talentom roka 2008 sa stal Marek Geišberg, člen súboru Slovenského komorného divadla v Martine, na pôde ktorého mu bola cena slávnostne odovzdaná dňa 29. júna 2009.

naspäť

K článku nebola pridaná žiadna fotogaléria.

K článku nie je pridané žiadne video.