Nariman Behravesh: Spin-free Economics

12. 03. 2010, libspol

Dňa 28.10.2009 Nadácia Liberálna spoločnosť usporiadala seminár pre študentov Ekonomickej univerzity v Bratislave na tému využitia skúseností a ponaučení amerického prístupu k riešeniu vybraných ekonomických problémov na podmienky Slovenska, formou diskusie ku knihe Spin-free Economics (autor Nariman Behravesh), ktorú študentom predstavil ekonóm Ing. Michal Krajčovič.

Diskusia zahŕňala nasledovné okruhy problémov:

  • Akým spôsobom vyriešiť všeobecne prítomný fenomén politickej opatrnosti pri riešení ekonomických problémov s všeobecne uznávanými návrhmi zo strany ekonómov. Dominancia politických (t. j. suboptimálnych a odborne nepodložených) riešení v ekonomike je neporovnateľná s inými oblasťami aplikácie spoločenských vied.
  • Zdravotná starostlivosť v SR pri zvyšujúcich sa výdavkoch preukázateľne poskytuje nižšiu kvalitu služieb, pritom za relatívne menších priemerných mzdových nákladov v porovnaní s inými sektormi. Dôsledkom je aj menšia technologická vybavenosť a menšia dostupnosť. Konštatovaný bol aj neadekvátny silný lobing farmaceutických záujmov, deformujúci už neefektívny systém.
  • Zhoršujúca sa preregulovanosť podnikateľského prostredia v SR a vytesňovanie súkromných investícii štátnymi výdavkami a úverovou opatrnosťou bánk bude podkopávať možnosť rýchlejšieho ekonomického rastu.
  • Na Slovensku bude nevyhnutné z hľadiska trhu práce a dôchodkového zabezpečenia spružniť trh práce, klásť dôraz na pracovné stimuly na úkor komplexných nákladov, súvisiacich s nezamestnanosťou.
  • Maastrichtské kritériá by mali pri súčasných opatreniach vlád a centrálnych bánk reflektovať hospodársky cyklus, t. j. dávať väčší priestor vládam pri recesii a naopak pri konjunktúrach vytvárať tlak na výrazné znižovanie deficitov a verejných dlhov.
  • Záverom zaznela obava zo straty dôvery v silu trhov a z rastu dôvery vo vládne opatrenia. Je nutné nielen obnoviť vieru v trh, ale dokonca adekvátne uplatňovať trhové princípy i v tradičných oblastiach štátnych služieb a tovarov.
naspäť

K článku nebola pridaná žiadna fotogaléria.

K článku nie je pridané žiadne video.