Letná víkendová škola žurnalistiky

05. 09. 2011, libspol

Dňa 2. júla 2011 Nadácia Liberálna spoločnosť v spolupráci s Fakultou masmédií Paneurópskej vysokej školy usporiadala seminár „Letná víkendová škola žurnalistiky“ pre študentov stredných škôl, ktorí sa zaujímajú o žurnalistiku alebo sú tvorcami školských časopisov. Účastníci mali možnosť získať základné poznatky o fungovaní tlačených médií (noviny a časopisy) a o zásadách investigatívnej žurnalistiky, ako aj zručnosti z tvorby základných novinárskych žánrov (správa, rozhovor, analýza).

Prednášajúci sa sústredili na mediálne prezentované témy trhovej nerovnováhy a regulácie cenotvorby. Na vybraných ekonomických článkoch poukázali na segmenty slovenského hospodárstva, do ktorých zasahuje štát, a na konkrétnych príkladoch z oblasti energetiky, dopravy a trhu práce vysvetlili teoretické základy regulácie a následnej trhovej nerovnováhy.

Účastníkom boli sprostredkované informácie o tom, ako písať ekonomické články (zásady, ktoré treba dodržiavať; chyby, ktorým sa treba vyvarovať). Študenti mali možnosť na názorných ukážkach ekonomických textov vidieť ich previazanosť s ekonomickou teóriou. Pomocou interaktívnych cvičení sa bližšie oboznámili s teóriou trhovej rovnováhy a s teóriou tvorby cien.

foto

naspäť

K článku nebola pridaná žiadna fotogaléria.

K článku nie je pridané žiadne video.