Seminár Politická kultúra ako výzva pre mladých ľudí v Európe

18. 11. 2011, Karin Rogalska, Viera Gajová

V dňoch 15.-16. októbra 2011 Nadácia Liberálna spoločnosť a Európske liberálne fórum, s finančnou podporou Európskeho parlamentu a v spolupráci s Bratislavskou medzinárodnou školou liberálnych štúdií, zorganizovali seminár Politická kultúra ako výzva pre mladých ľudí v Európe. Mladí ľudia z vysokých aj stredných škôl mali možnosť diskutovať so slovenskými expertmi, politikmi a novinármi na tému politickej kultúry v rôznych súvislostiach. Program pre mladých ľudí vyvrcholil tréningovým workshopom s Karin Rogalskou, novinárkou a autorkou výskumu o perspektívach politickej kultúry v Európe, ktorý realizovala v štyroch európskych krajinách.

V každej iniciatíve v prospech pozitívnych spoločenských zmien sú práve mladí ľudia tou najperspektívnejšou časťou populácie. Preto aj seminár bol zameraný najmä na dve veci: primäť mladých ľudí uvažovať o termíne „politická kultúra“, a následne ich motivovať, aby sa snažili  pozitívne ovplyvňovať politickú kultúru v ich vlastnom prostredí.

Z úvodných prednášok sa účastníci dozvedeli o význame pojmu „politická kultúra“ aj jeho rôznych variáciách v rámci Európy, ako aj o možných uplatneniach v oblasti priamej demokracie. Ďalšie prezentácie z oblasti justície, verejnej správy a médií prítomným poskytli informácie o aktuálnom stave politickej kultúry na Slovensku.

Takto pripravení študenti mohli absolvovať tréningový program druhého dňa seminára, kde v rámci workshopu boli požiadaní vypracovať vlastné prezentácie na tri otázky: ako hodnotia politickú kultúru na Slovensku, ako by sa politika mohla stať atraktívnejšou a čo môžu urobiť pre politickú kultúru vo svojej samospráve, obci, meste. Mladí ľudia výborne zvládli požiadavku tímovej práce i časový limit na splnenie úlohy a svoj tvorivý prístup preukázali v záverečných prezentáciách.


Prezentácie na stiahnutie:

Jaromír Beran: Otevřené a transparentní město
doc. PhDr. Martin Klus, PhD.: Potreba širšej priamej demokracie na Slovensku


Fotografie z akcie:


naspäť

K článku nebola pridaná žiadna fotogaléria.

K článku nie je pridané žiadne video.