Úvahy, názory

Gabriela Dováľová: Výzvy trhu práce v Číne

V ostatnom desaťročí prešiel trh práce Číny značnou transformáciou. Podiel pracovných miest vo firmách, ktoré nie sú kontrolované štátom, sa zvýšil, zvýšila sa úloha súkromného sektora. Nové zákony na trhu práce boli zavedené v roku 2008 a nahradili legis

Gabriela Dováľová: Deflácia – liek alebo choroba?

V súčasnosti sa diskutuje o tom, či v najbližšom období postihne svetovú ekonomiku deflácia, alebo nie, a o tom, aké dôsledky so sebou prinesie, či je prospešná alebo nie, poprípade či je prospešnejšia ako inflácia, alebo nie. Na túto problematiku neexist

Andrej Budai: Zlatý štandard podľa Kostolanyho

Kríza v posledných rokoch priniesla niekoľko myšlienok, ktoré sa ešte v nedávnej minulosti zdali len ťažko predstaviteľné, či nemysliteľné. Od tzv. šrotovného až po zachraňovanie bánk z rozpočtu. Jednou z nich bol návrat ku krytiu peňazí zlatom, ako to bo

Andrej Budai: Nasledovať Portugalskú cestu?

V posledných dňoch prebehla médiami zaujímavá správa. Mexický prezident Felipe Calderón, katolík, odporca homosexuálnych manželstiev, či neobmedzených potratov, nadhodil verejnú diskusiu o legalizácii drog. Pritom doteraz bol z médií známy skôr ako tvrdý

Zachrániť EMÚ?

Pád Lehman Brothers by neznamenal nič v porovnaní s tým, aký dopad na svetovú ekonomiku by mal rozpad eurozóny. Dezintegrácia menovej únie by naštartovala najhoršiu ekonomickú krízu moderných dejín, zruinovala každú európsku ekonomiku vrátane Nemecka a sp

Vladimír Bačišin: Dlhy eurozóny sa budú musieť reštrukturalizovať

Európska únia vznikala ako politický projekt. Politike sa podriadil aj vznik eurozóny. Dostali sa do nej aj krajiny, ktoré do eurozóny nepatria. Menová politika by mala byť zosúladená s rozpočtovou politikou. V Európskej únii nie.

Vladimír Bačišin: Najväčšie hedge fondy hrajú proti spoločnej mene

Najväčšie hedge fondy hrajú proti euru. Veľké operácie boli predmetom diskusií počas „večere nápadov“, ktoré sa uskutočnili už začiatkom mája, ale len nedávno prenikli na verejnosť detaily o ich obsahu. Priniesol ich denník The Wall Street Journal.

Viliam Vaškovič: Turbulencie nad Európou

Tak by sa dali nazvať úvahy týkajúce sa dlhových problémov viacerých krajín EÚ a pomoci Európskej únie Grécku. Hovoria o tom, že problém Grécka sa dá popísať ako učebnicový príklad morálneho hazardu za posledných vyše desať rokov od prijatia eura.

Ethical Investment Funds: A Good Buy?

Ethical Investment Funds: A Good Buy?

Vladimír Bačišin: Ludwig von Mises je rovnako aktuálny ako v minulosti

Nedávno uplynulo šesťdesiat rokov odo dňa keď uzrela svetlo sveta hlavná kniha jedného z najvýznamnejších ekonómov minulého storočia Ludwiga von Misesa Human Action (Ľudská činnosť) známeho ako dôsledného zástancu princípu ekonomickej slobody.